สรรพากรเปิด 3 โมเดล เก็บภาษีซื้อขายหุ้น หลังจากยกเว้นมามากกว่า 30 ปี ยันซื้อขายหุ้นมากกว่า 1 ล้านบาท เก็บภาษี 0.1% ไม่กระทบรายย่อย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ศึกษารูปแบบการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้น 2 ส่วนคือ ภาษีกำไรซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้จากการขายหลักทรัพย์ (capital gain) ซึ่งหากจะเรียกเก็บจากส่วนนี้จะต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม แต่สำหรับ Financial Transaction Tax นั้นมีประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีของกรมสรรพากรอยู่แล้ว แต่ได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534

“การหยิบยกกฎหมายนี้ขึ้นมาก็เป็นไปตามแผนการปฏิรูปภาษี ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศมีการเรียกเก็บทั้ง 2 ส่วน หรือบางประเทศก็เรียกเก็บเพียงอย่างเดียว”นายเอกนิติกล่าว

สำหรับการศึกษาการเรียกเก็บแบบ Financial Transaction Tax นั้น ประกอบด้วย 3 โมเดล คือ

การขายหุ้นในตลาดฯ 1 ล้านบาทต่อเดือน
การขายหุ้นในตลาดฯ ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทต่อเดือน
การขายหุ้นในตลาดตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ในตรากฎหมายเดิมนั้นกำหนดไว้ว่า การขายหุ้นในตลาดฯ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าขาย แต่ปัจจุบันยังได้รับการยกเว้นมากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว โดยจะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม ซึ่งยืนยันว่า การเรียกเก็บภาษีดังกล่าวนั้นประชาชน 85% หรือนักลงทุนรายย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน