กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ถึงความร่วมมือการขยายตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศในระดับมหภาค

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอนว่า หลังจากที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดตัวสินค้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายกว่าหมื่นราย โดยเน้นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มเอกชนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยไปทำตลาดต่อยอดนั้น โดยได้ตอบรับการเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกลับมาแล้วกว่า 69 รายด้วยกัน อาทิ กลุ่มบริษัทเทรดเดอร์ที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีนและภายในสนามบินจีน กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรม กลุ่มห้างสรรพสินค้าตลาดรีเทล สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย สภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มตลาดอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์ในแถบประเทตะวันออกกลางอีกหลายรายที่ได้ยืนยันเข้าร่วมเจรจาธุรกิจผ่านทางระบบออนไลน์

 

ทั้งนี้ จากการหารือกับภาคเอกชน เบื้องต้นได้รับคำแนะนำว่าผลิตภันฑ์วัฒธรรมชุมชนไทยกำลังเป็นที่จับตามองจากตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่หาได้ยากเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า ซึ่งภาคเอกชนมีความสนใจและต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยเป็นจำนวนมากเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนำไปจำหน่ายในช่องทางการตลาดของตนเองทั้ง offline และ online

สำหรับงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION เป็นการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทย สู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งความสำคัญของงานนี้ คือการที่ผู้ประกอบการชุมชนวัฒนธรรมไทยจะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนได้ต่อไป

 

แม้ที่ผ่านมาจะประสบกับอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด -19 แต่การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการของไทยได้พบปะคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทาง ล้มแล้วลุกไว ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 200 คู่เจรจา ที่จะก่อให้การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนและชุมชนและสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้

 

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ และผู้สนใจทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และลาน พาร์ค พารากอน ชั้น M ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับชมงานในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ได้ที่เว็บไซต์ www.ccpot.in.th และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business