นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงยอดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ทั่วประเทศประจำเดือนก.ย.65 และไตรมาส 3/65 ว่า โดยธุรกิจตั้งใหม่ เดือนก.ย.65 จำนวน 7,219 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 19,827.45 ล้านบาท โดยธุรกิจตั้งใหม่สูงสุด…