ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 แจงการเข้าถือหุ้น NEWS เพราะเชื่อมั่น ‘NEWS’ ผันตัวสู่บริษัทนวัตกรรมการเงิน ซึ่งเป็น Mega Trend

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS โดย น.ส.อรอร อัครเศรณี ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 15.4394% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.4412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 15.4394% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.4412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed) หรือ NEWS ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 3.0931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.0401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 3.0931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 17.0401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏรายงานการซื้อขายหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ของ น.ส.อรอร อัครเศรณี นักลงทุนอิสระซึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ NEWS จำนวน 11,680,000,000 หุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นการซื้อหุ้นในราคาสูงสุดที่ 0.09 บาทต่อหุ้นนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นในจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้ น.ส.อรอร อัครเศรณี มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท NEWS สูงเป็นลำดับที่ 2 โดยถือหุ้นกว่า 15.44% หรือจำนวน 11,681,310,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ถือหุ้นกว่า 1,440 ล้านบาท แต่จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจของบริษัท NEWS ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

น.ส.อรอร อัครเศรณี เปิดเผยว่า “ตนเองเป็นนักลงทุน สนใจในธุรกิจที่เป็น MEGA TREND โลก เช่น เรื่องนวัตกรรมการเงินหรือ FinTech และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ ยา รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย” ในวันเดียวกัน นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รายงานการขายหุ้น NEWS ออกไปจำนวน 2,340,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.09%

ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นจำนวนนี้ออกไป นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ยังคงถือหุ้นในบริษัท NEWS อยู่จำนวน 12,890,873,111 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 17.04%

ก่อนหน้านี้ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจ FinTech ว่าในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทเตรียมจัดแถลงความคืบหน้าการลงทุนในโปรเจกต์นวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสร้าง SYNERGY ให้แผนธุรกิจที่องค์กรกำลังดำเนินการอยู่ ภายใต้ธุรกิจบริการทางการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันในบริษัทย่อย (บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket