ในปัจจุบัน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ2 ในตลาดหุ้นไทย มีมูลค่าการลงทุนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 420 หลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมกันประมาณ 1,022,831,168,263 บาท (1.02 ล้านล้านบาท) โดยได้คัดมา 10 อันดับ ที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดลงทุนมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู็ถือหุ้นในลำดับ1 หรือ 2 ของหลักทรัพย์นั้น ๆ

1.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) Thai NVDR ถือ 18.29% (ถือใหญ่อันดับ1) มูลค่า 68,049,361,411 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 13/09/18 ถือ 26.57% ,วันที่ 12/04/19 ถือ 22.64%, วันที่ 12/09/19 ถือ 21.61% (-1.03),วันที่ 10/04/20 ถือ18.55% (-3.06), วันที่ 11/03/21 ถือ21.57% (+3.02), วันที่ 21/04/21 ถือ 21.18% (-0.39),วันที่ 16/07/21 ถือ20.00% (-1.18), วันที่ 09/09/21 ถือ 18.29% (-1.71)

KBANK ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 371,984 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 12 ของหุ้นทั้งหมด), อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +10.56% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.07 % ราคาล่าสุด 157.00 บาท เหลืออัพไซด์ 10.51% จากราคาเป้าหมาย 173.50 บาท

2.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) Thai NVDR ถือ 23.91% (ถือใหญ่อันดับ1) มูลค่า 60,926,859,228 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 13/09/18 ถือ 32.74% ,วันที่ 24/04/19 ถือ 33.08% (+0.34) ,วันที่ 05/09/19 ถือ 31.12% (-1.96),วันที่ 06/02/20 ถือ 29.70% (-1.42),วันที่ 12/03/20 ถือ 29.68% (-0.02) ,วันที่ 22/04/20 ถือ 28.50% (-1.18),วันที่ 12/06/20 ถือ23.50% (-5.00) ,วันที่ 09/03/21ถือ 23.40% (-0.10) ,วันที่ 22/04/21ถือ 22.74% (-0.66), วันที่ 09/09/21 ถือ 23.91% (+1.17)

BBL ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป254,831 ล้านบาท(ใหญ่อันดับ 16 ของหุ้นทั้งหมด) ,อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +9.88% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2 .62% ราคาล่าสุด 133.50 บาท เหลืออัพไซด์ 19.85% จากราคาเป้าหมาย 160.00 บาท

3.PTT (บมจ.ปตท.) Thai NVDR ถือ 5.27% (ถือใหญ่อันดับ 4) มูลค่า 58,290,776,879 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลังวันที่ 12/10/18 ถือ 7.69%,วันที่ 07/03/19 ถือ7.26% (-0.43),วั นที่ 11/10/19 ถือ 6.14% (-1.12),วันที่ 05/03/20 ถือ5.70% (-0.44),วันที่ 29/05/20 ถือ5.12% (-0.58), วันที่ 01/10/20ถือ 4.94% (-0.18),วันที่ 05/01/21 ถือ 5.23% (+0.29), วันที่ 05/03/21 ถือ4.98% (-0.25) , วันที่ 30/09/21 ถือ 5.27% (+0.29)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 1,128,238 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 1 ของหุ้นทั้งหมด) , อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +3.95% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.06 % ราคาล่าสุด 39.50บาท เหลืออัพไซด์ 20.25% จากราคาเป้าหมาย47.50 บาท

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) Thai NVDR ถือ 8.17% (ถือใหญ่อันดับ 3) มูลค่า 56,113,694,868 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 16/08/18 ถือ 5.80% ,วันที่ 21/02/19 ถือ 5.58% (-0.22) ,วันที่ 19/08/19 ถือ 6.54% (+0.96), วันที่ 20/02/20 ถือ 8.11% (+1.57), วันที่ 19/06/20 ถือ7.23% (-0.88, วันที่ 20/08/20 ถือ 6.90% (-0.33), วันที่ 22/02/21 ถือ 5.99% (-0.91), วันที่ 17/08/21 ถือ 5.75% (-0.24), วันที่ 21/02/22 ถือ 8.17% (+2.42)

มาร์เกตแคป 695,899 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 3 ของหุ้นทั้งหมด) , อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +1.74% , อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.29% ราคาล่าสุด 234.00 บาท เหลืออัพไซด์ 2.99% จากราคาเป้าหมาย 240.00 บาท

5.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) Thai NVDR ถือ 8.77% (ถือใหญ่อันดับ 2) มูลค่า 51,782,517,692 บาท , สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 30/04/18 ถือ 7.60%,วันที่ 07/05/19 ถือ 9.01% (+1.41), วันที่ 11/03/20 ถือ 10.06% (+1.05),วันที่ 27/05/20ถือ8.89% (-1.17),วั นที่ 10/03/21ถือ 8.76% (-0.13), วันที่ 06/05/21 ถือ 9.43% (+0.67),วันที่ 15/09/21 ถือ 8.48% (-0.95),วันที่ 23/11/21 ถือ 8.77% (+0.29)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 592,885 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 5 ของหุ้นทั้งหมด) ,อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +11.86% , อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.91% ราคาล่าสุด 66.00 บาท เหลืออัพไซด์ 7.57% จากราคาเป้าหมาย 71.00 บาท

6.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) Thai NVDR ถือ 9.67% (ถือใหญ่อันดับ 2) มูลค่า 43,746,596,686 บาท , สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 09/08/18 ถือ 7.17%, วันที่ 04/04/19 ถือ 8.50% (+1.33), วันที่ 09/08/19 ถือ 10.10% (+1.60),วันที่ 10/04/20ถือ9.60% (-0.50), วันที่ 13/05/20 ถือ 9.69% (+0.09),วันที่ 14/08/20 ถือ 9.83% (+0.14),วันที่ 11/09/20 ถือ 9.66% (-0.17),วันที่ 11/02/21 ถือ 11.12% (+1.46), วันที่ 09/04/21 ถือ 11.12%, วันที่ 16/08/21 ถือ 11.23% (+0.11), วันที่ 10/02/22 ถือ 9.67% (-1.56)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 452,400 ล้านบาท(ใหญ่อันดับ 7 ของหุ้นทั้งหมด) , อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -2.33% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.91% ราคาล่าสุด 377.00 บาท เหลืออัพไซด์ 32.09% จากราคาเป้าหมาย 498.00 บาท

7.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) Thai NVDR ถือ7.36% (ถือใหญ่อันดับ 2) มูลค่า 42,783,353,550 บาท,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลังวันที่ 09/08/18 ถือ 8.72%,วันที่ 13/02/19 ถือ 6.76% (-1.96), วันที่ 09/08/19 ถือ 7.46% (+0.70),วันที่ 14/02/20ถือ 6.94% (-0.52), วันที่ 15/05/20 ถือ 6.19% (-0.75), วันที่ 14/08/20 ถือ 5.62% (-0.57), วันที่ 02/03/21 ถือ 5.82% (+0.20),วันที่ 13/08/21 ถือ 5.96% (+0.14), วันที่ 11/02/22 ถือ 7.36% (+1.40)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 593,513 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 4 ของหุ้นทั้งหมด) , อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +26.69% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.34 % ราคาล่าสุด149.50 บาท ดาวน์ไซด์ 3.01% จากราคาเป้าหมาย 145.00 บาท

8.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) Thai NVDR ถือ 4.13% (ถือใหญ่อันดับ 2) มูลค่า 37,902,128,700 บาท, สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 14/12/18 ถือ 4.49%,วันที่ 13/12/19 ถือ 4.93% (+0.44), วันที่ 13/12/19 ถือ 4.04% (-0.89), วันที่ 09/12/21 ถือ 4.13% (+0.09)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 917,856 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 2 ของหุ้นทั้งหมด) ,อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +5.33% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A ราคาล่าสุด 64.25 บาท เหลืออัพไซด์ 5.84% จากราคาเป้าหมาย 68.00 บาท

9.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) Thai NVDR ถือ 9.59% (ถือใหญ่อันดับ 4) มูลค่า 37,464,666,880 บาท, สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลัง วันที่ 05/09/18 ถือ 9.11%,วันที่ 17/04/19 ถือ 9.36% (+0.25), วันที่ 29/08/19 ถือ 9.51% (+0.15), วันที่ 10/04/20ถือ10.00% (+0.49), วันที่ 22/05/20 ถือ10.20% (+0.20),วันที่ 04/03/21 ถือ 10.61% (+0.41) ,วันที่ 21/04/21 ถือ10.23% (-0.38), วันที่ 07/09/21 ถือ 8.91% (-1.32),วันที่ 06/10/21 ถือ 7.76% (-1.15), วันที่ 15/02/22 ถือ 9.59% (+1.83)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 392,200 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 11 ของหุ้นทั้งหมด) ,อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -9.06% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.52% ราคาล่าสุด 115.50บาท เหลืออัพไซด์ 29.00% จากราคาเป้าหมาย 149.00 บาท

10.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) Thai NVDR ถือ 8.29% (ถือใหญ่อันดับ 2 ) มูลค่า 32,941,065,125 บาท,สัดส่วนการถือหุ้นย้อนหลังวันที่ 13/09/18 ถือ 5.73%, วันที่ 15/03/19 ถือ 6.70% (+0.97), วันที่ 12/09/19 ถือ7.98% (+1.28),วันที่ 12/03/20 ถือ 8.89% (+0.91),วันที่ 11/06/20 ถือ 8.31% (-0.58), วันที่ 11/03/21 ถือ7.75% (-0.56), วันที่ 14/10/21 ถือ 8.29% (+0.54)

ปัจจุบัน (11มี.ค. 65) มาร์เกตแคป 405,246 ล้านบาท (ใหญ่อันดับ 10 ของหุ้นทั้งหมด) ,อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD+10.87% ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.76% ราคาล่าสุด 25.50 บาท เหลืออัพไซด์ 9.80% จากราคาเป้าหมาย 28.00 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมากที่สุดในตลาดหุ้นไทย 5 อันดับ คือ 1.กระทรวงการคลัง 2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED และ 5.สำนักงานประกันสังคม

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket